Hekketid i skjærgården

Innenfor Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er det 10 naturreservat hvor det er årlig ferdselsforbud for å beskytte hekkende sjøfugl i perioden 15. april til 15. juli. Vi vet at det er mange som ønsker å besøke øyer og holmer, og håper man ferdes slik at det tas hensyn til hekkende sjøfugl også på steder utenom de særskilte sjøfuglreservatene.

Bestandene av sjøfugl langs norskekysten har gått ned over tid. De viktigste årsakene er press på arealer, forstyrrelser og manglende tilgang på mat. Om fuglene forstyrres kan de avbryte rugingen, slik at egg eller unger blir tatt av rovfugl. Dødeligheten øker også om eggene blir for varme eller kalde.

Det er ikke greit å gå i land i et verneområde med ferdselsforbud, selv om det kan virke som at fuglen har fløyet. Husk at sjøfugl kan flytte seg fra år til år, så det kan være hekking i områder hvor det ikke var det i fjor.

Verneområder med ferdselsforbud er merket med skilt. Noen steder er det satt opp tavler med informasjon om verneverdier og regler for ferdsel.

Det er lurt å gjøre seg kjent med hvor naturreservatene ligger før de drar ut på tur for å gjøre strandhugg. Du kan søke etter verneområder og informasjon om disse på naturbase.no, eller ta kontakt med verneområdeforvalter eller lokalt SNO.

Mange opplever at måker og terner «angriper», men både skrik og stup-adferd er for å varsle om at vi er for nær leirplasser eller fugleunger som ikke er flyvedyktige. Foreldrene er naturlig nok opptatt av å beskytte ungene sine, og det er forståelig. Derfor bør vi trekke oss unna, legge om kursen og velge en annen holme å gå i land på.