Hva er en besøksstrategi?

En besøksstrategi er en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten vil gjennomføre besøksforvaltningen for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder. 

Visjonen for arbeidet med besøksstrategien skal søke å finne balansen mellom:

• Gode opplevelser for dem som besøker områdene
• Lokal verdiskaping
• Ivareta og øke verneverdiene

Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak – informasjon, tilrettelegging – som er nødvendig for å balansere verneverdier, øke besøk og lokal verdiskaping, slik at det blir best mulig for alle interesser.