KONTAKT OSS

Oksøy–Ryvingen–Flekkefjord verneområder

Besøksadresse:
Fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand

Verneområdeforvalter:
Maria-Victoria Solstrand
e-post: fmavmso@fylkesmannen.no
tlf.: 38 17 62 20
mobil: 408 17 988

Postadresse:
Postboks 788 Stoa 4809 Arendal


Innsending av saker til VORF:

Verneområdestyret ORF
Att. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Epost: fmavpost@fylkesmannen.no

Merk posten med «2330mso»


Lenker:

https://www.fylkesmannen.no/Aust–og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/

http://www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy-Ryvingen/Kontakt-og-lenker