Flekkefjord verneområde

En perle hvor storslått fjordlandskap omslutter vakre og unike strandsteder og en høyreist skjermende skjærgård på sin vestligste utpost.

Flekkefjord verneområde

En perle hvor storslått fjordlandskap omslutter vakre og unike strandsteder og en høyreist skjermende skjærgård på sin vestligste utpost.

Mektige avslepne lyngheier, lun lauvskog og storhavet utenfor. Er du heldig får du se havørna i imponerende ukt. Kanskje ser du en ærfuglokk som duver i sjøen eller skarven som lufter vingene. Små order og havbukter. I le for været ligger båtstøene. Fine oppmurte kjerreveier leder innover i kulturlandskapet. Du befinner deg i et unikt kystlandskap ytterst ved havet. Det ble vernet av regjeringen som ledd i Stortingets nasjonalparkplan i 2005 etablert som Flekkefjord verneområde i 2017.