Flekkefjord landskapsvernområde

Verneområdet strekker seg fra Andabeløy ved innseilingen til Flekkefjord og langs den ytre delen av øya Hidra og kyststripa videre helt til Åna-Sira – som er grensevassdraget mellom Agder og Rogaland. Deler av øya Hidra og småbyene utenfor er også innenfor verneområdet. Det sammer er kystveiene i Hidraheia og Brufjellet.

Flekkefjord verneområde

En perle hvor storslått fjordlandskap omslutter vakre og unike strandsteder og en høyreist skjermende skjærgård på sin vestligste utpost.

Mektige avslepne lyngheier, lun lauvskog og storhavet utenfor. Er du heldig får du se havørna i imponerende ukt. Kanskje ser du en ærfuglokk som duver i sjøen eller skarven som lufter vingene. Små order og havbukter. I le for været ligger båtstøene. Fine oppmurte kjerreveier leder innover i kulturlandskapet. Du befinner deg i et unikt kystlandskap ytterst ved havet. Det ble vernet av regjeringen som ledd i Stortingets nasjonalparkplan i 2005 etablert som Flekkefjord verneområde i 2017.

Sørlandet møter Vestlandet

Dette landskapet kan kalles fiskerbondens landskap, og naturmessig kan man gjerne si at her møter Sørlandet Vestlandet. Verneområdet ble opprettet i 2005 og omfatter 40 km2 landareal og 14 km2 sjøareal i ytre kystsone i Flekkefjord kommune, lengst vest i Agder fylke. Landarealet og sjøoverflaten omfattes av vernet – samlet areal er 54 km2.

Landskapet
Det storslåtte Hidrasundet og de mektige heiene og fjellformasjonene opp mot 400 meters høyde over havet danner en høyreist skjærgård som beskytter uthavnene Rasvåg og Kirkehamn. Berggrunnen er gammelt grunnfjell med glattskurte svaberg, heier og fjellsider formet av den enorme skandinaviske innlandsisen gjennom tusener av år. Selv om landskapet synes ugjestmildt med lite jord og beskjeden vegetasjon, finnes det likevel rik edellauvskog – noen steder helt ned til sjøkanten. På Andabeløy vokser det stor og variert furuskog.

Landskapet bærer preg av menneskelig bruk gjennom flere tusen år. Store åpne kystlyngheier og terrasserte bakker er typisk for dette kystlandskapet. Mange steder er det gode eksempler på fint oppmurte steingjerder, grunnmurer, jordkjellere og ferdselsveier. Langs sjøen ligger det båtstøer – oppmurte steinbåser til å legge båt i le for vær og vind – og naust.

Kystlynghei, historisk kulturlandskap og gammel kystfuruskog, samt edellauvskog, slåttemarker og mangfoldig fugleliv er blant verneområdets verdifulle naturtyper.

Flora
Det er et spennende og variert planteliv takket være kombinasjonen mildt og fuktig klima. Når man vandrer i dette landskapet er det lett å finne rosenrot, fjellmarikåpe, rypebær og andre fjellplanter, samt varmekjære planter som tåler lite frost. Derfor finnes rike eksempler på storvokst lind og alm, samt sørlandsasal, klokkesøte og bergmynte (oregano).

Innfallsporter
Brufjell og Høgåsen er sammen med Hidraheia og Gården Li naturlige innfallsporter for å oppleve naturverdiene i verneområdet.

Brufjellhålene
Langs kysten lengst nord-vest i landskapsvernområdet ligger Brufjellshålene. 15 meter over havet ligger spektakulære jettegryter på rekke og rad. Dette er et unikt naturfenomen som forbløffer besøkende og innbyr til spektakulære bilder. Stedet har svært mange besøkende hvert år, og området er derfor svært sårbart for slitasje. Stien fra Brufjell ned til Brufjellhålene er veldig bratt og krevende. Spesielt utfordrende er det når bart fjell er vått. Derfor anbefales turen i tørt vær og med godt egnet fottøy. Barn frarådes å gå turen ned til Brufjellshålene i og med at fotturen både er krevende og ikke helt fri for risiko.

Dåstøl – Stø
Det går en gammel ferdselsvei langs Stavvatnet og videre ned til Stø – en stille, sjarmerende bukt i Hidrasundet.

Dåstøl

Gården Li
DNT-hytta Li ligger vakkert til på fastlandet med utsikt over øya Hidra. Gården har våningshus og uthus som begge er restaurert og åpen for publikum i regi av Flekkefjord og Oplands Turistforening. Fra gården kan man vandre ned til Dåtlandstrand hvor det er kaianlegg, utleie av båt og kajakk, samt fiskemuligheter og klatremuligheter i egen Via Ferrata.

Gården Li

Høgåsen på Hidra
Fra Kirkehamn kan man følge en gammel traktorvei opp til det gamle kystbatteriet (kystfortet) på Hågåsen. Her er det spektakulær utsikt over havet, Kirkehamn og store deler av Hidra. En tur til Hågåsen er både en opplevelse av betagende natur og tankevekkende historie. Kystfortet er en del av det enorme festningsverket som ble bygd langs kysten under andre verdenskrig. Okkupasjonsmakten omtalte det som «Festung Norwegen».

Langeland
Turen fra Rasvåg, fra Hummerås, over Langeland er en veletablert tur som ligger inne på ti-på-topp-turene i Flekkefjord. Ødegården Langeland er idyllisk og på toppen av Langelandsfjellet er det vid utsikt.

Langelandsfjellet