Oksøy Ryvingen Flekkefjord2023-06-06T12:15:58+02:00

Velkommen til Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder

Oksøy-Ryvingen verneområde er et sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap typisk for Sørlandet.
Flekkefjord landskapsvernområde helt vest i Agder er preget av åpne sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei.

Velkommen til Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder

Oksøy-Ryvingen verneområde er et sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap typisk for Sørlandet.
Flekkefjord landskapsvernområde helt vest i Agder er preget av åpne sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei.

VERN OG BRUK

25. juni 2022|

Den overordnede målsettingen med forvaltningsplanen er å ta vare på verneverdiene. Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak – informasjon, tilrettelegging – som er nødvendig for å balansere verneverdier, øke besøk og lokal verdiskaping, slik at det blir best mulig for alle interesser.

OPPLEV HIDRA

10. juni 2022|

Et besøk på Hidra er fullkomment hvis du tar den korte fotturen til Hågåsen og Hitterøy kystfort, og hvis dette gir mersmak, bør stiene fra Rasvåg opp mot Langelandsfjella utforskes.

VIS HENSYN TIL SJØFUGLENE

1. juni 2022|

Vis hensyn til sjøfuglene i tiden de ligger på reir eller passer ungene sine. Tiden fra 15. april til 15. juli er kritisk for hekkende sjøfugl og de trenger ro for å få fram nye generasjoner sjøfugl.

Vern av verdifull kystnatur

Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder ble opprettet i 2005. Det var det første vernet av større skjærgårdsområder i Sør-Norge, og vernet berører Kristiansand, Lindesnes og Flekkefjord kommuner i Agder. Formålet med vernet er å ta vare på viktige natur- og kulturverdier.Disse områdene er fiskerbondens landskap med tilhørende naturtyper, flora, fauna, kulturminner og kulturlandskap, herunder kystlynghei og de karakteristiske uthavnene – seilskutetidens «servicestasjoner».

Velkommen inn

Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde har store naturverdier både under havflaten og der havet brytes av lave, avslepne øyer, holmer og skjær langs kysten fra Kristiansand til Mandal.

Flekkefjord landskapsvernområde helt vest i Agder er preget av et mangfoldig og kontrastfylt kystlandskap med mektige fjell, urørt skjærgård, historisk kultur- og beitemark og frodige edellauvskoger.

Opplevelser

Verneområdene egner seg perfekt til kajakkpadling, båt og fotturer – så vel som snorkling, dykking, bading og sportsfiske. Her finnes det torsk, sei, lyr – og selvsagt mengder av muslinger og krepsdyr. Å være med på krabbe- og hummerfiske er for mange en eksotisk opplevelse, men for fiskerbonden var det å høste fra havet en livsnødvendighet.
Kystlyngheiene, som kystbøndene har formet gjennom årtusener, har fortsatt spor etter beitemark og slåtteenger. Mellom terrasserte bakker snor oppmurte steingjerder og kjerreveier seg gjennom kulturmark og frodig utmark.

Oksøy-Ryvingen

Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde strekker seg fra Oksøy fyr øst for Flekkerøya i innseilingen til Kristiansand gjennom den ytre skjærgården til Ryvingen fyr sørvest for Skjernøya litt øst for Mandal. I verneområdet er det mange sjøfuglreservat hvor mange ulike arter har sine hekkeområder. Naturen i verneområdet kan oppleves på avstand fra utsiktspunktene Bergeneset på Flekkerøy eller fra Uranienborg og Sjøsanden i Mandal. Mange opplever at skjærgårdens utposter er spesielt eksotiske. Det er mulig å besøke den historiske uthavna Ny-Hellesund med rutebåt fra Høllen i Søgne. Øyene som omgir den lune uthavna byr på fine turstier og attraktive friluftsområder. Også øyene Udvår, Skjernøy og fyrstasjonene Oksøy, Songvår og Ryvingen kan nås med båt fra Flekkerøya, Søgne eller Mandal.

Flekkefjord

Flekkefjord landskapsvernområde strekker seg fra Andabeløy ved innseilingen til Flekkefjord og langs den ytre delen av øya Hidra og kyststripa helt til Åna-Sira – grensevassdraget mellom Agder og Rogaland. Her finnes storslått fjordlandskap omsluttet av vakre og unike strandsteder skjermet av en høyreist skjærgård. Deler av øya Hidra og småøyene utenfor er innenfor verneområdet. Det samme er kystlyngheiene på fastlandet. Uthavnene Kirkehavn og Rasvåg er verd å besøke. Fra Itland går det fin, merket tursti gjennom små daler med gamle slåttemarker og åpne lyngheier på Hidraheia.

Informasjon

Kontakt turistkontorene i Kristiansand, Mandal og Flekkefjord, samt Statsforvalteren i Agder for informasjon om verneområdene.

Reise og overnatting

Landskapsvernområdene ligger like utenfor de sørlandske kystbyene Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. Fra disse byene går det rute- og taxibåter til øyene, og byene kan tilby en variert meny av overnattingsmuligheter og spisesteder. Det finnes også utleiehytter og campingplasser i nærheten av landskapsvernområdene. I verneområdene er det tillatt å slå opp telt for overnatting i utmark inntil to døgn på samme sted i tråd med den norske allemannsretten.

Gå til toppen