Kulturminner og fyrtårn

Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde preges av kulturminner som forteller om århundrer med aktivitet fra hav til hei. Ytterst mot storhavet reiser havets katedraler seg mot himmelen. De har vært, og er fortsatt, de sjøfarendes trygge veivisere gjennom ureint farvann. Samtidig minner fyrstasjonene oss på hvor mektig og farefullt havet kan være for dem som har havet som ferdsels- og næringsvei.

I verneområdet er det også spor etter historisk bosetting og næring. Seilskutetidas «servicestasjoner» – Sørlandets uthavner er godt representert, og en av de mest kjente ligger sentralt i verneområdet. Ny-Hellesund var et av de viktigste stedene langs denne kysten for mer enn 100 år siden. Da var dette et levende kystsamfunn. I dag er det eksklusivt sommersted med et livlig liv i fellesferien og mørkt og lukket i vinterhalvåret. Men for dem som vil oppleve et annerledes Sørland er det interessant å vandre i disse miljøene når bare lyden og luktene fra havet fyller sanseapparatet.

Her kommer det tekst

Her kommer det tekst

Her kommer det tekst

Her kommer det tekst